50-talet YH-utbildningar till Skåne: Därför är de så viktiga för näringslivet