Om

Vad är Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan är vägen till värdefulla medarbetare. I den perfekta mixen av teori och praktik skapas skräddarsydd kompetens för just din organisation. Yrkeshögskolan är en decentraliserad, eftergymnasial utbildningsform som i hög utsträckning utbildar för regionalt behov. Bara i Skåne finns ca 50 utbildningsanordnare som varje år utbildar 1000-tals kvalificerade personer främst till den regionala arbetsmarknaden.  

Specifikt för yrkeshögskolan:

  • Utbudet och innehållet i utbildningarna styrs helt av arbetslivets behov och varierar därför över tid.
  • Som arbetsgivare kan du vara med och påverka utbildningen och kan därför inverka på innehållet även när den pågår – allt för att du ska få rätt kompetens i rätt tid.
  • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
  • Utbildningslängden varierar från en termin till tre år.
  • Som arbetsgivare har du också möjlighet att köpa uppdragsutbildning som skräddarsys speciellt för dina befintliga medarbetare.

YH-kompetens Skånes uppdrag

Tillsammans med Region Skåne satsar Sydsvenska Handelskammaren på att förbättra förutsättningarna för arbetsgivarna, studenterna och utbildningsanordnarna i Skåne. YH är en ytterst relevant utbildningsform för näringslivet eftersom den kompetensförsörjer arbetslivet genom att utbilda inom sådant som företagen faktiskt efterfrågar.