Är du arbetsgivare?

Ta kontakt med oss om du:

  • Söker kompetens från yrkeshögskolan
  • Vill ha mer information om yrkeshögskolan