Satsa på din befintliga personal! 

I det snabbt föränderliga samhället är det avgörande för arbetsgivare att rätt kompetens finns internt. Då den tekniska utvecklingen går i expressfart krävs det att alla medarbetare är rustade för att kunna bidra till företagets konkurrenskraft, både nu och i framtiden. Livslångt lärande blir därmed centralt. Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kan här göra en stor skillnad för yrkesverksamma.  

Uppdragsutbildning är en flexibel och kostnadseffektiv utbildningsform inom yrkeshögskolans ramar. Utbildningsformen riktar sig till arbetsgivare och upplägget är flexibelt för att, så långt som möjligt, ta hänsyn till arbetsplatsens situation. 

Varför är yrkeshögskolan så bra? 

Yrkeshögskolans framgång ligger i dess geniala upplägg. Samtliga utbildningar skapas i samarbete med arbetslivet, vilket garanterar att de studerande får den aktuella kompetens som efterfrågas inom branschen. Resultatet? Efter studierna får 9 av 10 jobb och arbetsgivare får den eftertraktade kompetensen de behöver. 
 
Motsvarande koncept gäller för uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan. Skillnaden är att det här handlar om ett skräddarsytt snabbspår för arbetsgivare att snabbt bygga på med ny spetskompetens internt. Uppdragsutbildning kan ha ett flexibelt upplägg och kan anpassas till arbetsplatsens och medarbetarnas arbetssituation. Arbetsgivaren kan välja var, när och hur utbildningen ska genomföras. En utbildningsform för arbetslivets livslånga lärande, helt enkelt! 

För företag och organisationer innebär uppdragsutbildning tillgång till skräddarsydda, snabba och kostnadseffektiva utbildningsinsatser. Priset varierar beroende på antalet studerande och önskat specialupplägg. Priset kan variera från 500 till 2,000 kr* per utbildningsdag.  

*En uppskattning gjord av Myndigheten för Yrkeshögskolan 

Branschexempel inom Energi & Infrastruktur: 

Yrkeshögskolan har tagit fram skräddarsydda spetsutbildningar tillsammans med energibranschen för att möta det ökande behovet av spetskompetens. Några exempel på nischade utbildningar presenteras nedan. Liknande möjligheter finns inom de allra flesta branscher och yrkesområden. 

Namn Längd Start 
Cybersäkerhet i elkraftsnät 8 v. April 2024 
Digital station – IEC 61850 9 v. April 2024 
Electric Propulsion 8 v. Februari 2024 
ESS Energy/Battery storage system 6 v. Februari 2024 
Grön vätgas 12 v. April 2024 
Power grids – Smarta elnät 15 v. Februari 2024 
Solcellsinstallatör 9 v. Oktober 2023 

Vill du veta mer om uppdragsutbildning? 

Vilka utbildningar finns? www.yrkeshogskolan.se 
Hur fungerar det? www.yhkompetens.nu 

Eller kontakta: 

Maria Ansgariusson 
Projektledare Uppdragsutbildning 
Sydsvenska Industri och Handelskammaren 
maria.ansgariusson@handelskammaren.com 
Tel. 040-690 24 59 

Kompetens genom yrkeshögskolans uppdragsutbildning (KUPP) 

En satsning under 2023 – 2024 för att ge arbetsgivare mer inblick i kvalitetssäkrade utbildningar inom yrkeshögskolan med fokus på uppdragsutbildning. Fördelarna är många för arbetsgivaren som behöver fylla på kompetensen bland befintliga medarbetare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *