50-talet YH-utbildningar till Skåne: Därför är de så viktiga för näringslivet

Verkar du i Skåne och är i behov av att rekrytera kompetent personal?
Grattis – nu har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljat 56 utbildningar i länet.
Här är ett urval av dem och därför är de så viktiga för näringslivet i södra Sverige.

Fördelarna med yrkeshögskoleutbildningar är många. Inte minst för näringslivet i Skåne,
där utbildningsformen passar många företag väl. En YH-utbildning är eftergymnasial
och kan inte bli godkänd om inte näringslivet uttryckt ett stort behov av
kompetensen. Det gör i sin tur att utbildningarna är skräddarsydda efter arbetsgivarnas
önskemål och de examinerade studenterna besitter spetskompetenser inom de områden de
utbildas inom. Dessutom sker en stor del av undervisningen ute på arbetsplatserna vilket gör
att arbetstagarna lär känna studenterna väl, innan eventuella anställningar. Lägg därtill att
näringslivet är med och både planerar och engagerar sig i utbildningarna.

Prioriterat område

Många företag i Skåne har redan upptäckt fördelarna med att rekrytera direkt från
Yrkeshögskolan. Men ännu fler är i behov av personal därifrån. Inte minst bolag som
verkar inom branscherna industri och tillverkning och som är delaktiga i den gröna
omställningen. Satsningen på gröna tjänster och produkter växer explosionsartat i hela
Sverige, inte minst i södra delarna av landet. Den snabba utvecklingstakten har skapat
ett förändrat kompetensbehov och fått MYH att prioritera utbildningar inom grön omställning.
Caroline Höstgren, expert och projektledare på YH Kompetens Skåne på Sydsvenska
Handelskammaren, är mycket glad över den satsningen.
– Med tanke på hur stort behov det finns i vår region är det mycket välkommet. Vi lider samtidigt av en stor effektbrist och för att kunna göra en grön omställning behöver hela södra Sverige bygga ut både infrastruktur och produktion av el. Branschen säger att de har ett enormt kompetensunderskott. Samtidigt som vi behöver elektrifiera Sydsverige och YH-utbildningar är väldigt viktiga för att klara det, säger hon.

Välkomna tillskott

Exempel på nya YH-utbildningar inom teknik och tillverkning i Skåne är
distributionselektriker, elnätsprojektör och elnätsspecialist inom ställverk och
transformatorteknik. Men Caroline Höstgren vill även lyfta utbildningen
Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel, som ger kunskap om hur man tar vara på livsmedel
som finns i havet. Att den tillkommer i utbildningsutbudet rimmar fint med den tradition Skåne har inom livsmedelsbranschen. Regionen rankas till exempel som ett av de områdena i
världen som har finaste jordbruksmarker. Fortsatta satsningar i området stärker inte bara
företagen och affärerna utan kan även göra hela livsmedelsbranschen mer
självförsörjande.

Fortsatt viktiga branscher

Förutom utbildningar inom tillverkning och industri har Skåne även en stor brist på
arbetskraft inom branscherna data och it. MYH har därför beviljat en fortsättning för flera av
de viktigaste utbildningarna inom systemhantering, programmering och webbutveckling. I
Skåne och Halland beviljades flest utbildningar just inom området data och it.
Beviljandegraden av de ansökningar som lämnats in inom området var i riket 26 procent, men
i Skåne 29 procent och i Halland hela 75 procent. Resultatet beror på flera samverkande
faktorer, men framför allt på ett stort stöd från arbetslivet och kvalitativa ansökningar.

Här är några av de utbildningar som beviljats:

NamnOrtInriktning
Fullstack Utvecklare – inriktning java Script LundUtbildningar inom systemhantering
och programmering
SpelprogrammerareMalmöUtbildningar till programmerare
spel
Mjukvaruutvecklare med AI-inriktningMalmöUtbildningar inom systemhantering
och programmering
Systemutvecklare inriktning säkerhetMalmöUtbildningar inom systemhantering
och programmering
IoT- och embeddedutvecklareMalmöUtbildningar inom inbyggda system
och sakernas internet
Frontend webbutvecklareMalmöUtbildningar till webbutvecklare
FrontendutvecklareMalmöUtbildningar till webbutvecklare
Webbutvecklare inriktning e-handelMalmöUtbildningar till webbutvecklare
Systemutvecklare med testinriktningMalmöUtbildningar till mjukvarutestare
DevOps EngineerMalmöÖvriga utbildningar
systemutveckling och programmering
Data ManagerHelsingborgUtbildningar inom dataanalys och
datavetenskap
IT-säkerhetsspecialistHelsingborgUtbildningar inom IT-säkerhet
DistributionselektrikerLundUtbildningar till elkrafttekniker och
högspänningstekniker
ElnätsprojektörLundUtbildningar till elkrafttekniker och
högspänningstekniker
Elnätsspecialist inom ställverk och transformatorteknikMalmöUtbildningar till elkrafttekniker och
högspänningstekniker
Järnvägstekniker/kvalificerad banteknikerÄngelholmUtbildningar till
Järnvägstekniker/bantekniker
SolenergiteknikerMalmöUtbildningar till solenergitekniker
Fiber- och nätverksteknikerMalmöUtbildningar till nät-, fiber- och telekomtekniker
Automations- och Robotingenjör med Industri 4.0LundUtbildningar till automationstekniker
AutomationsingenjörHässleholmUtbildningar till automationstekniker
Verksamhetsutvecklare blåa livsmedelEslövÖvriga utbildningar i tillverkning och
hantering av livsmedel, allmän
Hållbar livsmedelsintraprenörLundÖvriga utbildningar i tillverkning och hantering av livsmedel, allmän

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *