Så kan ditt företag påverka framtidens YH-utbildningar

Var med och påverka kompetensen hos framtidens medarbetare.
Yrkeshögskolan arbetar tätt tillsammans med näringslivet, och du som företagare är mer än välkommen att engagera dig.

Visste du att drygt hälften av spelutvecklarna i den svenska spelbranschen har gått på en yrkeshögskola? Jaana Nykänen är vd på det växande bolaget Divine Robot i Malmö. Företaget sysslade i sin linda med mobilspel, men förser idag en rad olika branscher med spelliknande lösningar. Jaana Nykänen har suttit i ledningsgruppen för två olika yrkeshögskolor sedan 2013. I början av höstterminen blev hon en del av ledningsgruppen för FutureGames som nyligen startade två spelutvecklingsutbildningar i Malmö. Hon ser stora fördelar med att involvera sig i utbildningarna.
– I spelbranschen tävlar vi nästan om arbetskraften. En stor fördel med att sitta i ledningsgruppen är att vi får utforma utbildningarna efter den kompetens som behövs, och möta studenterna i ett tidigt skede av utbildningen.

Lär känna varandra
Divine Robot består i dagsläget av 20 medarbetare. Hela 9 av dem har gått en yrkeshögskola, varav flera har gjort sin LIA, det vill säga lärande i arbete, hos företaget. Totalt har Divine Robot tagit emot 13 studerande genom åren.
– Att ta emot studerande under deras långa praktikperiod på sju månader är fantastiskt. De lär känna oss, och vi får en bra bild av dem, säger Jaana Nykänen.
– När de har examen är de redan inkörda på vår arbetsplats. Det gör att steget till en anställning blir litet och den efterföljande inskolningsperioden smidig.

Stora konkurrensfördelar
Jaana Nykänen är vd för ett litet bolag i en konkurrensutsatt bransch. Samtidigt skriker spelindustrin efter kompetens. Därför, menar Jaana Nykänen, är det en stor fördel att vara med och utforma utbildningen.
– Alla företagare vet hur svårt och resurskrävande det kan vara att hitta rätt kompetens. Vårt sätt att jobba nära yrkeshögskolorna har gjort det jobbet mycket enklare, säger hon.
Som en del av ledningsgruppen får Jaana Nykänen vara med och utforma och godkänna utbildningarna. Hon är även med och godkänner studenternas examen.
– Vi ger direkta återkopplingar inför utformningen av kursplanerna. Vi får uttrycka vilken typ av kompetens vi saknar och får möta studenterna där vi ger feedback.

”Kan vara en överlevnadsfråga”
Det är vanligt att de företag som varit delaktiga i framtagandet av utbildningen också sitter med i ledningsgruppen, men alla företag är välkomna att engagera sig. Det finns även möjlighet att gästföreläsa och bjuda in studenter på studiebesök.
– Här får man chansen att dela med sig av ens kunskaper på ett ännu mer konkret sätt.
Varför ska man som företag engagera sig?
– Vill du vara med och skapa relevans i utbildningen för dina framtida medarbetare, så tveka inte. Erbjud praktikplats, sitt med i en ledningsgrupp eller gör gästföreläsningar.
– YH-utbildningarna är beroende av att näringslivet engagerar sig. För den svenska spelbranschen kan en fortsatt stark yrkeshögskola mycket väl vara en överlevnadsfråga. Det gäller säkert för andra branscher också, säger Jaana Nykänen.

  Så kan ditt företag engagera sig:

  Sitta med i ledningsgruppen
  Var med och utforma utbildningen på ett sätt som stärker kompetensen i din bransch.
  Gästföreläsa
  Kom ut i verksamheten och möt framtidens medarbetare. Här får du chansen att dela med dig av dina kunskaper.
  Ta emot praktikanter
  YH-utbildningar har alltid längre praktikperioder som kallas för LIA, lärande i arbete. Erbjud platser på ditt företag. Många är de historier där praktikanter blivit medarbetare efter examen.
  Bjud in till studiebesök
  Visa upp din verksamhet på ett attraktivt sätt och väck intresse för ditt företag.