Stora utmaningar i energibranschen – här är YH-utbildningarna som kan lösa kompetensbristen i Skåne

En av de viktigaste frågorna för att lösa elektrifieringen och den gröna omställningen i Sverige är att lösa energibranschens stora kompetensbrist. YH-utbildningarna i Skåne utbildar snabbt kompetent personal och ses som en del av lösningen.
– Efter examen väntar en väldigt behaglig arbetsmarknad, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.

Under kommande år står energibranschen inför stora utmaningar då behovet av elkraft väntas öka stort. Elektrifiering av fordon och industrins gröna omställning till fossilfri produktion är exempel som kommer att kräva mer elproduktion och utbyggda elnät.

Men frågan är vilka som ska bygga ut all elinfrastruktur som behövs? I dagsläget råder nämligen en stor brist på kompetent arbetskraft i branschen. Behovet är så stort att kompetensförsörjningen pekats ut som en av de viktigaste frågorna att lösa för att klara klimatomställningen.

– Det går snabbt att köpa en elcykel eller elbil som kräver mer förbrukning. Men att bygga ett kraftverk som ska leverera elen du behöver tar betydligt längre tid. Det kan man säga är kärnan av problemet, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.

Spelar viktig roll

I Sydsverige kommer det att behövas särskilt många nyanställningar.

– Vi har en väldigt liten produktion av el i Sydsverige, och vi har också elledningar som är i stort behov av upprustning. Vi har faktiskt Europas sämsta tillgång till el, så det finns enormt mycket att göra.

Yrkeshögskoleutbildningarna kan spela en viktig roll för att lösa branschens personalbehov.

– Det är en flexibel utbildningsform med många fördelar. YH-utbildningarna är kompakta och anpassade efter företagens efterfrågan. De är framtagna på ett sätt som gör att du kan komma till nytta direkt efter examen.

Spännande arbetsmarknad för nyutbildade

Om man inom kort väljer att hoppa på en YH-utbildning riktad mot energibranschen kan man se fram emot väldigt goda jobbutsikter, menar Per Tryding.

– Efter examen väntar en väldigt behaglig arbetsmarknad. Det är egentligen brist på personal inom allt som har med kraftproduktion att göra. Det handlar om allt från att organisera projekt, hantera tillstånd och sköta det administrativa till att vara ute och fysiskt bygga det som behövs, säger han och fortsätter:

– Nyutbildade som kommer in i branschen under de kommande åren kommer att ha mycket att göra men de kommer också tycka det är väldigt kul. Det är en chans att vara med och bidra till att förändra samhället och konkret jobba med den gröna omställningen.

Här är fem YH-utbildningar för dig som vill arbeta i energibranschen:

Distributionselektriker, 220 YH-poäng, Teknikhögskolan, Lund.
Studera till distributionselektriker. Få ett samhällsviktigt jobb där du åtgärdar akuta fel, bygger upp nya elnät och underhåller ledningar.

Läs mer här: https://teknikhogskan.se/yrkeshogskolan/distributionselektriker

Elkraftsingenjör – projektering och beredning, 400 YH-poäng, Yrkeshögskolan Syd, Hässleholm.
En elkraftsingenjör arbetar med att ta fram tekniska lösningar i elsystem där el både produceras och förbrukas, därför är en elkraftsingenjör med kompetens inom förnyelsebara elkraftssystem en nyckelspelare för att vi ska kunna nå de högt ställda klimatmålen.
Läs mer här: https://www.hassleholm.se/yhs/elkraftsingenjor

Elnätsprojektör, 230 YH-poäng, Teknikhögskolan, Lund (Distans).
Studera till elnätsprojektör. Lär dig ta fram underlag, projektplaner och tillstånd för nybyggnation och underhåll av ledningar och elnät.

Läs mer här: https://teknikhogskolan.se/yrkeshogskolan/elnatsprojektor

Energiingenjör miljö, klimat och förnybart, 400 YH-poäng, Yrkeshögskolan Syd, Hässleholm.
Utbildningen till energiingenjör inom miljö, klimat och förnybart ger utmärkta möjligheter till en framtid med kvalificerade arbetsuppgifter inom energibranschen som innefattar produktion, installation, underhåll och service av energianläggningar och energisystem.

Läs mer här: https://www.hassleholm.se/yhs/energiingenjor

Solenergitekniker, 220 YH-poäng, Nercia, Malmö (Distans).
Under utbildningen till solenergitekniker lär du dig bland annat att installera solenergianläggningar, mäta och analysera effekterna av skuggning, göra riskanalyser utifrån elsäkerhet- och arbetsmiljöaspekter, driftsätta och optimera en solenergianläggning med mera.

Läs mer här: https://nercia.se/yrkeshogskola/solenergitekniker