Företagare: Så hittar du nya välutbildade medarbetare från yrkeshögskolan

Många arbetsgivare handplockar medarbetare direkt från yrkeshögskolan (YH).
En av dem är Region Skåne.
– Studenterna har ofta en bra grund att stå på när de kommer till oss, vilket vi
gillar, säger enhetschefen Evelina Kelvgård.

I snitt får fler än femtio procent av de som studerar vid en YH-utbildning jobb på sin
praktikplats efter utbildningen. Det visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan.
Praktiken, som kallas LIA (lärande i arbete), är en viktig del i de flesta YH-
utbildningar. Målet med yrkeshögskolan är att studierna ska leda till en anställning.
Därför är det viktigt att studenterna har en nära kontakt med arbetslivet. En av dem
som insett potentialen i att ta emot praktikanter är Region Skåne, som handleder
minst tre studenter inom inköp varje år. Evelina Kelvgård arbetar som enhetschef på
inköpsavdelningen som består av 70-talet medarbetare. Hon berättar att Region
Skåne tycker om att knyta kontakt med studenterna i ett tidigt skede.
– En del i det är att vi vill visa upp vår trevliga arbetsplats och hur roligt det är att
arbeta med offentlig upphandling. En annan del är att vi får nya ögon på vår
verksamhet och input från studenterna vilket är berikande för oss, säger hon.

Win win för båda parter
Men de använder sig också av praktiken som ett sätt att hitta nya medarbetare. Ett
exempel är en LIA-praktikant som erbjöds anställning innan hennes utbildning var
klar. Nu, två år senare, arbetar hon som kategoriledare.
– När studenterna är här på praktik lär vi känna varandra väldigt bra och studenterna
får en god inblick i yrket. Vi får samtidigt se hur de fungerar i vår verksamhet, det är
bra för oss båda.
Region Skåne använder sig av en traditionell rekryteringsprocess bland dem som
söker praktik. De tar del av CV och genomför intervjuer.
– På så sätt försöker vi matcha organisationens behov i ett tidigt skede.

Kan påverka innehållet
Region Skåne välkomnar studerande och medarbetare med olika utbildning och
kompetenser. Det är en styrka inom organisationen att medarbetarna har olika
bakgrunder och kompetenser.
– Arbetet hos oss är väldigt varierande. Ena dagen sitter du med en expertgrupp och
utvärderar anbud, en annan dag formulerar du avtalstext eller genomför analyser i
Excel.
Region Skåne är även med och ger input vad gäller hur yrkeshögskoleanordnarna
ska utforma sina utbildningar. Det är ett sätt att utveckla innehållet och göra det aktuellt, så att studenternas kunskaper matchar de behov som finns på arbetsmarknaden.
– Vi lämnar synpunkter, bjuder in studenter och medverkar som gästföreläsare. Det
är ett framgångsrikt sätt att samarbeta med yrkeshögskolan på det sättet.

3 fördelar – därför borde du också ta emot LIA-praktikanter

 1. En stor del i de flesta YH-utbildningar är praktik, så kallad LIA (lärande i
  arbete). Under praktiken får både ditt företag och studenten lång tid på er att
  lära känna varandra. Studenten hinner utforska och lära sig mer om yrket och
  ni som organisation får se vad studenten går för.
 2. Ni får nya perspektiv från nyfikna och pigga studenter, med kunskaper som är
  dagsaktuella för den bransch ni verkar i. Målet med YH är att matcha
  arbetsmarknadens behov av kompetens. Nio av tio av elever är i arbete efter
  examen, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan.
 3. Ni som företag kan påverka utbildningen och medverka i dess innehåll, bland
  annat i form av att gästföreläsa och ge önskemål om utformningen. Även det
  för att matcha utbildningen så bra som möjligt till de behov av kompetens som
  finns på arbetsmarknaden.