Uppdragsutbildning

Under hösten startade Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett projekt tillsammans med Region Skåne och Yrkeshögskoleanordnare i Skåne (YHIS). Vi vill ta reda på hur vi kan hjälpa fler arbetsgivare i Skåne att få upp ögonen för de möjligheter som finns inom yrkeshögskolans stora utbud av utbildningar och kurser när det gäller vidareutbildning av befintliga medarbetare, och på så sätt bidra till deras tillväxt.

När arbetsgivare blir tillfrågade om vad de kommer ha mest behov av i framtiden får vi ofta till svar – att hitta och behålla rätt kompetens!

Den tekniska utvecklingen går enormt fort och för att alla ska kunna dra sitt strå till stacken nu och i framtiden behöver vi fokusera på livslångt lärande. Det är här uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kommer in i bilden.

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan ger företag och organisationer tillgång till nischade, snabba och kostnadseffektiva utbildningsinsatser. Innehållet kan skräddarsys efter arbetsgivarens behov med fokus på spetskompetens och baseras på delar av yrkeshögskolans befintliga program eller kurser. Kompetensbehovet styr alltså hur utbildningen paketeras och genomförs.

Det är en flexibel utbildningsform för arbetsgivaren som t.ex. kan välja innehåll, studietakt, vem som ska utbildas, tidpunkt och om utbildningen ska utföras digitalt eller platsbunden. Yrkeshögskolan skräddarsyr och genomför utbildningen efter företagets önskemål och med kvalitetssäkrade kurser som grund. Det kan gälla en kort utbildning under en halvdag eller en längre utbildning under flera terminer. Inom uppdragsutbildningen ställs inga formella behörighetskrav, det är arbetsgivaren som styr vilka medarbetare som ska delta.

I detta projekt som kallas KUPP (kompetens genom yrkeshögskolans uppdragsutbildning) fokuserar vi på branscher främst inom smarta och hållbara städer, tech, energi och infrastruktur. Det kan också innefatta närliggande branscher.

Vi har som mål att:

  • Ta fram en modell för uppdragsutbildningar och hur arbetsgivare och yrkeshögskolan kan hitta smidiga samarbetsformer för att genomföra och sprida information om utbildningsformen.
  • Genomföra branschdialoger och workshops för att kartlägga vilka kompetensbehov som finns i regionen samt testa den framtagna modellen för samarbete kring framtidens uppdragsutbildning.
  • Inhämta tillräcklig kunskap för att skapa struktur för att framgångsrikt genomföra projektet samt för partnerskap & samarbete i relevanta nätverk.

Hör av dig om du vill veta mer om uppdragsutbildning inom Yrkeshögskolan?

Kontakta:

Maria Ansgariusson
Projektledare Uppdragsutbildning
Tel. 040-690 24 59
Maria.ansgariusson@handelskammaren.com


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *