Yrkeshögskolan – en guldgruva för företag i jakten på kvalificerade svetsare

Konkurrensen efter kvalificerade svetsare är enorm.
Men för dig som behöver rekrytera kan yrkeshögskolan vara en räddning.
– Vi anställer en till två personer från varje svetsarklass i Osby, säger Martin Nilsson, teknisk chef på företaget ELME Spreader AB.

Hela nio av tio studenter som går en yrkeshögskoleutbildning får ett jobb inom ett år efter avslutad examen. En anledning är att utbudet av utbildningar är väl anpassat till arbetsmarknadens behov. En annan är att näringslivet är aktiva när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, vilket bidrar till att hålla innehållet a jour med arbetsgivarnas krav. Martin Nilsson, teknisk chef på ELME är en av dem från näringslivet som engagerar sig mycket i yrkeshögskolans verksamhet. I hans fall i svetsarutbildningen i Osby där han är ordförande i ledningsgruppen. Svetsutbildningen, som pågår i 40 veckor, har hjälpt företag att rekrytera den efterfrågade kompetensen sedan 2001 och är mycket populär i hela landet.
– Efterfrågan på kvalificerade svetsare är enormt i Sverige och man kan inte bara beklaga sig över bristen utan man får göra något konkret för att bidra till att mildra bristen, säger han om varför han engagerat sig så mycket i utbildningen i snart 20 år.

Rekryterar direkt från utbildningen
ELME tillverkar lyftutrustning för containerhantering, så kallade lyftok, ligger i Älmhult och är marknadsledande. Martin Nilson berättar att de, precis som många andra företag, upptäckt vikten av att ha tillgång till utbildningen i Osby för att kunna påverka sin kompetensförsörjning. Alla vinner på att näringslivet är så närvarande i utbildningarna, så väl företagen själva som skolorna och eleverna. Svetsutbildningen ska kompetensförsörja stora delar av Sverige men erbjuder bara 12 platser per år. Utbildningen är populär och har många som söker, som mest har 200 personer sökt, men nu är antalet cirka 50 per år.
Företaget Elme erbjuder varje år en eller två studenter praktik, så kallad LIA (lärande i arbete). Något som sedan oftast går över i anställningar efter att utbildningen är klar.
– Vi har ett 60 tal svetsare anställda och har vi tur kan vi anställa de som haft LIA hos oss men behovet är så stort i Sverige så det skulle behövas många fler svetsutbildningar i hela landet.

Har hög status
Jörgen Persson, som är lärare på utbildningen, berättar hur han ständigt håller sig uppdaterad med de förändringar som sker i branschen. Det är viktigt att studenterna lär sig precis det arbetsgivarna behöver. Han är bland annat ute mycket på besök hos företag för att få veta mer om vilka maskiner och tekniker de använder sig av hur deras framtida investeringar ser ut. Trots den korta utbildningstiden lär sig studenterna samtliga grunder i svets. Yrket har en hög status inom industrin då svetsare är specialister och kan göra det som många andra inte kan. De yrkesverksamma håller hög kvalitet eftersom de tvingas förnya sina färdigheter med regelbundna intervaller för att behålla sina certifikat.
– Alla som vill får arbete efter utbildningen. Oftast har de studerande tre till fyra jobberbjudanden innan utbildningen är slut, säger Jörgen Persson.

Så här kan du som arbetsgivare göra för att påverka tillgången till kompetens:

  • Engagera dig i en befintlig yrkeshögskoleutbildning
    Det finns utbildningar inom de flesta branscher och cirka 1 400 olika utbildningar i hela Sverige.
  • Ta initiativ till nya utbildningar
    Om det saknas en utbildning som matchar era kompetensbehov kan du kontakta en yrkeshögskola eller hör av dig till YH Kompetens Skåne så får du hjälp att hitta en lämplig skola.
  • Fundera på era alternativ
    Har ni befintlig personal som skulle kunna ta nästa steg i karriären och stanna kvar på företaget, då kan exempelvis en uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan vara ett sätt att ge dem den kompetens de saknar för att kunna ta nästa steg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *