Kompetensutveckling för framtiden: Uppdragsutbildningar i fokus

Gör det enklare för yrkeshögskolorna att starta uppdragsutbildning, och gör utbildningarna mer tillgängliga för arbetsgivarna. Det är ett par viktiga slutsatser i en ny rapport om de hinder som idag finns för utvecklingen av yrkeshögskolans uppdragsutbildningar.

Tyvärr känner få arbetsgivare till uppdragsutbildningarna vilket får konsekvenserna att man letar ny personal när man söker efter specifik kompetens”, säger Caroline Höstgren, Handelskammarens expert på yrkeshögskolan och rapportförfattare.

Rapporten ”Kompetens genom yrkeshögskolans uppdragsutbildningar” undersöker hur uppdragsutbildningar kan anpassas och utvecklas för att bättre möta arbetsmarknadens behov. Rapporten identifierar flera nödvändiga förändringar för att öka användningen av uppdragsutbildningar:

  • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) behöver förenkla reglerna och göra det lättare för skolorna att erbjuda uppdragsutbildningar.
  • Handläggningstiderna behöver kortas ner och tillsynskostnaden bör ligga på MYH.
  • Yrkeshögskoleanordnarna behöver utveckla färdiga lösningar och erbjudanden på kurspaket för att göra uppdragsutbildningar mer tillgängliga för arbetsgivarna.

Rapporten innehåller råd till yrkeshögskolorna och uppmaningar till MYH om regelförändringar. Generaldirektören för MYH, Magnus Wallerå, kommer fredag den 24 maj få möjlighet att kommentera rapporten under ett seminarium hos handelskammaren.

Behoven hos arbetsgivarna att kompetensutveckla sin befintliga personal är stora, men kännedomen om möjligheterna är låg. Uppdragsutbildningar kan underlätta för arbetsgivare att ta nästa steg inom områden som grön omställning, hållbarhet, digitalisering, AI och andra områden där utvecklingen går snabbt.

Insikterna från projektet KUPP och rapporten kommer att lyftas fram i Almedalen under seminariet ”Så kan näringslivet leda yrkesutbildningarnas expansion”.


Kompetens genom yrkeshögskolans uppdragsutbildningar (KUPP)

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne och Yrkeshögskoleanordnare i Syd (YhiS) har gemensamt genomfört projektet KUPP sedan september 2023. Syftet har varit att undersöka varför så få yrkeshögskoleanordnare erbjuder uppdragsutbildningar men även att få fler arbetsgivare att känna till möjligheten med uppdragsutbildningar. Projektet är delfinansierat av Europeiska unionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *