Satsning på yrkeshögskolan i Skåne 

Av Erik Ehn Blomgren först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2021 nr 2.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där arbetsgivarna spelar en viktig roll. Med ökat engagemang från näringslivet är potentialen stor för framgångsrik kompetensförsörjning. Nu satsar Handelskammaren på att sprida kunskap och engagera näringslivet. 

Yrkeshögskolan är utbildningsformen där arbetslivets behov står i centrum. Den är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik. Utbildningarna utformas efter arbetslivets behov, när yrkesrollerna förändras över tid kan utbildningarnas innehåll och inriktning anpassas genom nära samarbetet med arbetslivet. Inom yrkeshögskolan kan man utbilda sig inom allt från redovisningsekonom, till automationsingenjör eller spelprogrammerare. Utbildningsanordnarna kan vara såväl privata utbildningsföretag som kommuner, landsting och universitet/högskolor.  
-Möjligheterna med YH utbildningar är stora eftersom nya yrkesroller kan skapas och utvecklas. Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Praktik- eller Lärande i arbete (LIA) som det kallas inom yrkeshögskolan finns i de flesta utbildningarna. Det är en väldigt viktig del av utbildningarna när teorin kan omsättas till praktisk kunskap ute på en arbetsplats, säger Caroline Höstgren YH-koordinator på Handelskammaren.  
 

Arbetslivets möjligheter 

Yrkeshögskolans främsta uppgift är att kompetensförsörja arbetslivet. Som företag kan man engagera sig och påverka innehållet på en utbildning, exempelvis genom att delta i utbildningens ledningsgrupp, hålla föreläsningar för studenterna eller bjuda in till studiebesök på sitt företag. Oavsett om man engagerar sig eller ej finns det väldigt goda möjligheter att rekrytera personer med rykande färsk kunskap.  

Enkel rekrytering 

Som arbetsgivare finns det massor att vinna från YH, det gäller bara att identifiera de utbildningar som är relevanta för sin organisation och sitt behov av kompetens.  
-Att rekrytera nya medarbetare genom att låta studerande göra sin LIA på företaget är en win-win för båda parter.  Som arbetsgivare får man motiverade studerande med aktuell kunskap inom området samtidigt som man har möjlighet att testa om matchningen mellan person och arbetsplats fungerar. Dessutom hinner den studerande lära känna er organisation redan under studietiden vilket gör att hen är mer insatt och introducerad när det är dags för en eventuell anställning, säger Caroline.  

Framtiden för yrkeshögskolorna i Skåne 

Det finns en stor potential för YH i Skåne att utvecklas och stärkas ytterligare. Många arbetsgivare känner inte till YH och genom att skapa samarbeten med utbildningsanordnare kan man säkra sin kompetensförsörjning inom många yrkesroller. Har ni svårt att lösa kompetensförsörjningen på ert företag eller hindras ni i er tillväxt? Tveka inte att kontakta Caroline Höstgren om du är nyfiken på YH och vill höra mer om hur ert företag kan arbeta med yrkeshögskolan. 

Hej Caroline Höstgren, ny YH-koordinator på Handelskammaren! 

Vem är du och vad ska du göra i ditt uppdrag? 

Mitt uppdrag som regional YH-koordinator är att få fler arbetsgivare att känna till YH och få fler att engagera sig i YH-utbildningar. Det är ett viktigt uppdrag jag har, att arbeta med skånska arbetsgivare och hjälpa dem med deras kompetensförsörjning. Själv brinner jag för dessa frågor och har arbetat med kompetensförsörjning i någon form under hela mitt arbetsliv. Innan jag tillträdde min tjänst som regional YH-koordinator på Handelskammaren arbetade jag på Myndigheten för yrkeshögskolan med tillsyn av utbildningarna i hela Sverige. Min målsättning är att hjälpa arbetsgivare att hitta långsiktiga vägar för kompetensförsörjning som bidrar till deras tillväxt.  

Snabba fakta om YH: 

  • 9 av 10 studerande får jobb efter utbildningen.  
  • 56 % av de studerande får arbete på en arbetsplats där de haft LIA 
  • Många arbetsgivare handplockar de studerande från utbildningarna. 
  • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel. 
  • Det finns 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar. 
  • År 2020 fanns 77 900 studerande vid yrkeshögskolan 
  • Av dem som tog en examen från en yrkeshögskoleutbildning 2019 var 87 procent i arbete 2020. 
  • Av de examinerade som hade arbete året efter examen uppgav 67 procent uppgav att de hade fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. 

De största utbildningsområdena inom YH: 

• Data/IT 

• Ekonomi, administration och försäljning 

• Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 

• Samhällsbyggnad och byggteknik 

• Teknik och tillverkning