Så kan yrkeshögskolan hjälpa ert företag

Yrkeshögskolan är utbildningsformen där arbetslivets behov står i centrum. Yrkeshögskolan är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik. Yrkeshögskolan främsta uppgift är att kompetensförsörja arbetslivet. Utbildningarna utformas efter arbetslivets önskemål eftersom det är arbetslivet som påverkar utbildningarna genom sitt engagemang. När yrkesrollerna förändras över tid kan utbildningarnas innehåll och inriktning anpassas genom det nära samarbetet.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Praktik- eller Lärande i arbete (LIA) som det kallas inom yrkeshögskolan finns i de flesta utbildningarna. Detta är en central del av utbildningarna då teorin kan omsättas till praktisk kunskap ute på en arbetsplats.