Enkel rekrytering

Som arbetsgivare finns det massor att vinna från yrkeshögskolan, det gäller bara att identifiera de utbildningar som är relevanta för er organisation och ert behov av kompetens. Att rekrytera nya medarbetare genom att låta studerande göra sin LIA på ert företag är fördelaktigt för båda parter eftersom man som arbetsgivare får motiverade studerande som har aktuell kunskap inom området och man har möjlighet att testa om matchningen mellan person och arbetsplats fungerar under LIA perioden. Dessutom hinner den studerande lära känna er organisation redan under studietiden vilket gör att den studerande är mer insatt och introducerad när det sedan är dags för en eventuell anställning.