Yrkeshögskolan

Handelskammaren och Region Skåne arbetar tillsammans för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Fyra av tio arbetsgivare har svårt att rekrytera och kompetensförsörjning är Handelskammarens medlemsföretags viktigaste fråga.

Utbildning som matchar kompetensbehovet

Yrkeshögskolans funktion för företagens och det offentligas kompetensförsörjning blir allt viktigare. Som arbetsgivare kan man skapa samarbeten med utbildningsanordnare och därmed säkra sin kompetensförsörjning inom många yrkesroller. Nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan. En annan möjlighet är att köpa uppdragsutbildning som skräddarsys för dina medarbetare. Målsättningen för vårt arbete är att hjälpa arbetsgivare att hitta långsiktiga vägar för kompetensförsörjning för att på så sätt bidra till deras tillväxt.

Över hälften av de som tar en YH-examen arbetar sedan i samma arbetsmarknadsregion som de utbildat sig i vilket gör att en fysisk närvaro av nödvändiga utbildningar direkt påverkar den regionala kompetensförsörjningen. Det finns en stor potential för YH i Skåne att utvecklas och stärkas ytterligare inte minst genom att hjälpa fler företag att få upp ögonen för de möjligheter som finns.

9 av 10

får jobb efter examen

>50%

får jobb på sin LIA-arbetsplats

30 år

är de studerandes medianålder