Många fördelar med att rekrytera från YH-utbildningar: ”Arbetsgivarna är otroligt nöjda”

Att ta emot en YH-studerande på praktik kan vara en genväg till en väldigt bra
rekrytering. Allt fler arbetsgivare upptäcker fördelarna med YH-utbildningarnas
höga kvalitet, studenternas stora ambitioner och potentialen i att anställa en
nyexaminerad som är skräddarsydd för uppdraget.

Företag inom flera olika branscher i Skåne har insett hur mycket som finns att vinna
på att anställa direkt från yrkeshögskoleutbildningar. Hela 94 procent av alla
arbetsgivare som rekryterar från yrkeshögskolan i Sverige tycker att de
examinerades kompetens i hög grad motsvarar behoven.

Fantastiska resultat

En viktig framgångsfaktor är att yrkeshögskolans utbildningar är eftergymnasiala på
samma sätt som universitets- och högskoleutbildningar, men slimmade och
skräddarsydda för att passa företagens behov.
Generellt skiljer yrkeshögskoleutbildningar sig från högskole- och universitetsutbildningar genom att de studerande får mer praktisk kunskap och erfarenhet, säger Caroline Höstgren, projektledare YH Kompetens Skåne och fortsätter:
Allt fler arbetsgivare inser vilka fantastiska resultat de får när de studerande
examineras med exakt den kompetens som företaget behöver. De
studerande utbildas till tydliga yrkesroller som är klippta och skurna för
arbetsuppgifterna.

Lär känna studenterna

Att utbildningsformen till stor del består av praktik, Lärande i arbete (LIA), kan också
vara till stor fördel för företagen. De studerande har redan en stabil grund från YH-
utbildningen och får sedan en finjustering på praktiken så att kompetensen fungerar
optimalt på den specifika arbetsplatsen.
Som arbetsgivare får du lära känna den studerande under LIA-perioden
och testa hur den fungerar på arbetsplatsen under några månader. Det ger
möjligheten att kvalitetssäkra kompetensen innan man erbjuder en anställning
, säger
Caroline Höstgren.

Drivna och motiverade

Arbetsgivare som rekryterar från YH-utbildningar blir ofta positivt överraskade av hur
motiverade de studerande är.
Det är personer som vet vad de vill göra. De studerande är helt säkra på att det är
den här yrkesrollen de vill satsa på. Medelåldern är lite högre jämfört med på
högskola och universitet, och det märks på så vis att de studerande vill ha effektiva
och konkreta utbildningar.

Arbetsgivarna är väldigt nöjda över att de får målmedvetna personer med
arbetslivserfarenhet som gör att de oftast passar väldigt bra in i arbetslagen. Fler än hälften av de studerande får arbete på en av sina LIA-platser eftersom arbetsgivarna vet vad personerna kan och har lärt känna dem under LIA-perioden.

4 starka fördelar med att rekrytera från YH-utbildningar:

  1. Utbildningarna är eftergymnasiala och skräddarsydda för att passa företagens behov.
  2. Utbildningarna innehåller mycket praktik, Lärande i arbete (LIA), vilket ger arbetsgivarna tillfälle att lära känna studenterna och testa dem i verkliga arbetslivet innan en rekrytering.
  3. Under LIA-perioderna får företagen vidare tid att utbilda studenterna ytterligare så att kompetensen kan fungera optimalt för den specifika arbetsplatsen.
  4. Studenterna har valt en utbildning och en inriktning de är intresserade av och som de vet att de vill arbeta inom. Därefter är många studenter mycket motiverade att komma ut i arbetslivet.