Brist på utbildningsplatser i Skåne – hot mot dataspelsbranschen

Sydsvenska Handelskammaren, Region Skåne och branschorganisationen Dataspelsbranschen samarbetar för att säkra kompetensförsörjningen för Skånes spelföretag i en satsning för att etablera fler spelutbildningar i regionen. Sedan flera år finns ambitionen att Malmö ska bli Europas spelhuvudstad och branschen har vuxit exponentiellt under denna tid, samtidigt har antalet utbildningsplatser inte hängt med.

– Om det senaste decenniets tillväxt håller i sig, vilket alla prognoser pekar på, behöver vi vara 40 000 spelutvecklare i Sverige 2030 varav en stor del av dessa i Skåne. För att klara av den kompetensförsörjningen behöver vi satsa nu, säger Johanna Nylander, analyschef på Dataspelsbranschen.

Innovativa branscher växer ofta runt och tillsammans med utbildningar. Det är därför vanligt att innovationskluster har en fysisk placering nära ett universitet. Denna satsning syftar till att utveckla det ekosystem som är nödvändigt kring branschen för att skapa långsiktig stabilitet.

– Det finns ett tydligt samband mellan geografisk tillgänglig utbildning och regional utbildningsnivå. Det är därför viktigt att utbildningar finns på plats då det påverkar företagens möjlighet att få tag på rätt kompetens, säger Erik Ehn Blomgren, Expert kompetensförsörjning på Handelskammaren.

Handelskammaren och Dataspelsbranschen har i dialog med spelföretag kontaktat ett antal framgångsrika svenska spelutbildningsföretag för att få dem att etablera sig i Malmö. Intresset för en etablering i Malmö är stort och förhoppningsvis finns ett ekosystem av utbildningsanordnare på plats inom ett par år.

– Det behövs fler utbildningar i Malmö för att svara upp mot de sydsvenska spelföretagens behov, säger Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskolan på Handelskammaren. Men från det att man planerar en ny utbildning till att den kan finnas på plats tar det ett par år och därför behöver vi vara offensiva redan nu.

Spelutbildningar finns i dag i huvudsak inom Yrkeshögskolan. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som fattar beslut att bevilja utbildningar. Vi kommer att uppmärksamma myndigheten på behovet av att dimensionera utbildningsutbudet i Malmö utifrån branschens behov. Om fler flyttar till Malmö för att studera till ett yrke inom spelbranschen är sannolikheten stor att fler också stannar.

För mer information:

Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskolan
caroline.hostgren@handelskammaren.com

Johanna Nylander, analyschef Dataspelsbranschen
Johanna.nylander@dataspelsbranschen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *