Hur ser Skåne ut 2035?

Skåne 2035 – Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Den 2 september släppte Region Skåne rapporten: Skåne 2035- Utbildnings och arbetsmarknadsprognos.

Efter presentationen av rapporten följde ett panelsamtal om skånsk kompetensförsörjning. Yrkeshögskolan och Handelskammaren representerades av Caroline Höstgren och övriga medverkande var:
• Håkan Pihl, rektor högskolan i Kristianstad
• Marie Nilsson, regional ombudsman IF Metall
• Henriikka Airaskorpi, verksamhetschef vuxenutbildning Helsingborgs stad

Rapporten belyser hur arbetsmarknaden och utbildningarna kommer att utvecklas utifrån trender och historik. För Skåne är det väldigt viktigt att kompetensförsörjningen är i balans för såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas skull. Rapporten är en regional bearbetning som bygger på nationell data från SCB. Rapporten prognostiserar utbudet respektive efterfrågan på kompetens i regionen.

Rapporten är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor så att vi kan arbeta mot att fler arbetsgivare får rätt kompetens. Rapporten ger en översikt av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *