Ny rapport: Storleken har betydelse – Yrkeshögskolan växer men utbildningsanordnare försvinner

Yrkeshögskolan har spelat en viktig roll i att bemöta den regionala kompetensefterfrågan hos landets arbetsgivare. Att snabbt identifiera och utbilda kompetens är yrkeshögskolans styrka. Under de senaste åren har yrkeshögskolan expanderat kraftigt och detta har resulterat i stora förändringar på yrkeshögskoleanordnare-nivå. I Sydsvenska Handelskammarens senaste rapport undersöks utvecklingen av yrkeshögskolesystemet, beviljandet av utbildningar och dess påverkan på anordnar-nivå.

Bristen på personer med rätt kompetens för arbetsgivare är stor och kompetens från yrkeshögskolan är eftertraktad. 9 av 10 personer som gått en yrkeshögskoleutbildning får arbete efter examen. Vi har under de senaste åren sett en förändring inom yrkeshögskolan och vi ville därmed undersöka hur YH-systemet har påverkats. Rapporten undersöker anordnarnas geografiska position och storlek samt deras beviljandegrad på ansökningar om att bedriva utbildning.

Syftet med rapporten är att få en bild av hur systemet fungerar och hur detta påverkar de sydsvenska arbetsgivarnas kompetensförsörjning via yrkeshögskolan.

Vi har sett stora skillnader mellan storstadsregionerna men framför allt en trend som sprider sig nationellt. För arbetsgivarna i södra Sverige kan trenden få konsekvenser på kompetensförsörjningen och de lokala behoven. Eftersom kompetensförsörjning är det största hindret för arbetsgivarnas tillväxt är yrkeshögskolan en viktig nyckel för framtiden och långsiktig tillväxt, säger Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskolan på Handelskammaren och författare till rapporten.

Om förändringen av YH-systemet fortsätter i samma takt kommer stora yrkeshögskoleanordnare bedriva i princip alla utbildningar inom yrkeshögskolan inom snar framtid och tränga undan små anordnare. Detta ser vi som problematiskt eftersom YH-modellen är konstruerad för att lösa regionala kompetensbehov med hjälp av yrkeshögskoleanordnare som har lokal förankring där behoven finns. Om inte arbetsgivarna har nära och direkt kontakt med yrkeshögskoleanordnarna kommer inte deras kompetensbehov att tillgodoses på ett optimalt sätt.

Yrkeshögskolan är en bra möjlighet att kompetensförsörja arbetsgivare på ett effektivt sätt och för framtiden önskar vi att det kan fortsätta så, avslutar Caroline.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *