Framtidsforum – Vilka kompetenser behövs för omställningen?

Bristen på energi påverkar hela samhället och i södra Sverige är tillgången till el sämst i Europa. Hur kan utbildningar bidra till att lösa kompetensbristen inom energibranschen, bidra till samhällsutveckling och förenkla omställningen till bättre och mer hållbara lösningar? Det vill vi lyfta under mötet där branschen får dela sina tankar och behov av kompetens.

Genom en regional prioritering på energi under 2023 ser vi möjligheten att samordna och skapa synergieffekter för att bidra till att mildra bristen på kompetens.

Under mötet söker vi gemensamt svar på bland annat:

  • vilka kompetenser som är viktigast för branschen,
  • vilka trender som kommer påverka bransch och samhälle
  • hur vi kan arbeta med att attrahera fler att arbeta inom energibranschen

Per Tryding, Vice VD Handelskammaren, inleder med sydsvenska utmaningar och möjligheter samt modererar mötet. Charlotta Levin, Region Skåne, berättar om Region Skånes arbete för att mildra kompetensbehoven för branschen.

Under mötet kommer vi även att diskutera det befintliga utbudet av yrkeshögskoleutbildningar och hur branschen arbetar med kompetensförsörjning.

Vill du vara med och påverka framtiden för branschen och samhället? Missa då inte chansen att delta i Framtidsforum där vi agerar för att göra skillnad på riktigt.

Mötet kommer att genomföras hos Handelskammaren den 28 april mellan kl 10-12 med efterföljande lunch med rundabordssamtal kl 12-13.

Varmt välkommen!


Mötet arrangeras gemensamt mellan Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Region Skåne och Föreningen yrkeshögskoleanordnare i Skåne (YhiS)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *