Hur ser Skåne ut 2035?

Skåne 2035 – Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Den 2 september släppte Region Skåne rapporten: Skåne 2035- Utbildnings och arbetsmarknadsprognos. Efter presentationen av rapporten följde ett pane...
Läs mer

Yrkeshögskolan

Handelskammaren och Region Skåne arbetar tillsammans för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Fyra av tio arbetsgivare har svårt att rekrytera och kompetensförsörjning är Handelskammarens medlemsfö...
Läs mer